ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะงบปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนแม่กุวิทยาคม (25 มกราคม 2566)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ประกาศวันรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2564
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
พิธียืนตรงเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64