ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.ลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก โดยมีดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา รับทราบแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและครู การพัฒนานวัตกรรมการสอนของครูร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,23:58   อ่าน 4012 ครั้ง