รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
616 หมู่ 7 ถนนแม่กุ-แม่ตาว   ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63130
เบอร์แฟกส์ 055512213


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :